„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. Rozwój przedsiębiorstwa SZKÓŁKA NAUKI PŁYWANIA „DELFIN” Rażewski Tomasz mająca na celu wprowadzenie nowej usługi obozów sportowych poprzez zakup środków trwałych niezbędnych do prowadzenia usług rekreacyjnych, w czasie do złożenia wniosku o płatność  ostateczną, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: rozwój przedsiębiorstwa SZKÓŁKA NAUKI PŁYWANIA „DELFIN” Rażewski Tomasz oraz zakup środków trwałych.